next up previous
Next: Odpiranjezapiranje in nastavitve Up: Emulacija PHIGS knjiznjice Previous: Zapiranje izhodnih naprav in

Razlaga ukazov

 

Spodaj opisani ukazi so ukazi ali funkcije, ki so implementirani v emulciji grafične knjižnice PHIGS. Pri vsaki funkciji so napisani:

Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998