next up previous
Next: Tekst Up: Razlaga ukazov Previous: Nastavitve barv izrisa

Risanje črt


tex2html_wrap1586- risanje polyline

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Nariše lomljenko (polyline). Funkcija nariše črte med posameznimi točkami, ki so podane s poljem točk Ppoint_listpoints (ali poljema pxa in pya v fortranu). Lomljenka je zaključena le takrat, ko sta prva in zadnja točka enaki. Črte nariše s trenutnim peresom (barva, debelina, tip črte). Prevzete vrednosti peresa so: bela barva, debelina 1, polna črta.


tex2html_wrap1594- določitev debeline peresa

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Nastavi novo debelino peresa, s katero se izrisujejo črte. Prevzeta je debelina 1.


tex2html_wrap1602- določitev tipa peresa

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Nastavi tip črte, s katero se izrišejo črte. Tip črte se upošteva le pri črtah, katerih debelina je enaka 1. Možni tipi so prikazani v tabeli 4. Prevzeta je polna črta.

 

C Fortran tip črte
PLINE_SOLID PLSOLI polna črta
PLINE_DASH PLDASH črtkana črta
PLINE_DOT PLDOT črta iz pikic
PLINE_DASH_DOT PLDASD črta tipa črta-pika-črta-pika (npr. srednjica)
Table 4: Tipi črt, določeni v knjižnici PHIGS

 


next up previous
Next: Tekst Up: Razlaga ukazov Previous: Nastavitve barv izrisa

Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998