next up previous
Next: Razlaga ukazov Up: Uporba knjižnice Previous: Risanje s pomočjo knjižnice

Zapiranje izhodnih naprav in knjižnice

 

Prez koncem delovanja programa ja potrebno odprte izhodne enote zapreti. S tem se zaprejo odprta grafična okna in ustrezne datoteke in interne strukture. Ko so zaprte vse izhodne enote, je potrebno zapreti knjižnico PHIGS, kar pomeni, da se zapre datoteka za izpis napak.Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998