next up previous
Next: Risanje črt Up: Razlaga ukazov Previous: Odpiranjezapiranje in nastavitve

Nastavitve barv izrisa


tex2html_wrap1560- določi trenutno barvo peresa

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Nastavi trenutno barvo peresa. S peresom se izrisujejo črte, kroge in krožni loki. Indeks predstavlja številko v tabeli barv. Spremembe v tabeli barv so možne s funkcijo pset_colr_rep, vendar le za indekse, večje od 7 (8 v fortranu). Prednastavljene barve so navedene v tabeli 3.

 

C fortran barva
0 1 bela
1 2 rdeča
2 3 rumena
3 4 zelena
4 5 cyan - svetlo modra
5 6 modra
6 7 vijolična
7 8 črna
Table 3: Barve, določene v knjižnici PHIGS

 


tex2html_wrap1568- določitev barve za izris teksta

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Nastavi trenutno barvo za izris teksta. Indeks predstavlja številko v tabeli barv. Prednastavljene barve so navedene v tabeli 3.


tex2html_wrap1576- določi barvo v podanem indeksu

Definicija: Parametri - C:
typedef union {
   Prgb   rgb; /*Red Green Blue colour specification*/
   Pcieluv cieluv;  /*CIE L*u*v* colour specification*/
   Phls   hls; /*Hue Lightness Saturation spec */
   Phsv   hsv; /*Hue Saturation Value colour spec*/
   Pdata  unsupp; /*Colour in an unsupported col. mod.*/
} Pcolr_rep;

typedef struct {
   Pfloat  red;
   Pfloat  green;
   Pfloat  blue;
} Prgb;

typedef struct {
   Pfloat  u_prime; /* u' u prime chromaticity */
   Pfloat  v_prime; /* v' v prime chromaticity */
   Pfloat  y;  /* Y luminance */
} Pcieluv;

typedef struct {
   Pfloat  hue;
   Pfloat  lightness;
   Pfloat  satur;
} Phls;

typedef struct {
   Pfloat  hue;
   Pfloat  satur;
   Pfloat  value;
} Phsv;

typedef struct {
   size_t  size;
   void   *data;
} Pdata;
Parametri - For: V tabeli barv za podano izhodno enoto (ws_id), v celici colr_ind, nastavi barvo, določeno s posameznimi deli rdeče, zelene in modre barve. Prejšna barva v celici se izgubi (ni je mogoče dobiti nazaj). Tabela se uporablja za določitev barve peresa in teksta. Če se spremeni barva v celici, s katero je narisana objekt (= črta ali tekst na ekranu), se barva objekta NE spremeni.


next up previous
Next: Risanje črt Up: Razlaga ukazov Previous: Odpiranjezapiranje in nastavitve

Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998