next up previous
Next: Risanje s pomočjo knjižnice Up: Uporba knjižnice Previous: Inicializacija knjižnice

Definicija izhodne naprave

 

Pri definiciji izhodne naprave oz. zaslona je potrebno določiti:

Ukazi in njihovo zaporedje je:

 /* dolocitev velikosti zaslona */
 popen_ws(1,"", WK171024);

 /* Izracun transformacijske matrike 
   iz uporabniskih koordinat v 
   koordinate pogleda */
 peval_view_map_matrix(&mapping, &err_ind, 
            ViewMappingMatrix);
 
 /* meje izrisa pogleda */
 pset_ws_win(ws_id, &ws_win_limits);

 /* velikost okna za izris na izhodni enoti */
 pset_ws_vp(ws_id, &ws_vp_limits);

Slika 1 prikazuje pomen posameznih oken in pogledov oz mej pogledov.

  figure81
Figure 1: Predstavtev pomena oken in pogledovJanez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998