next up previous
Next: Zapiranje izhodnih naprav in Up: Uporba knjižnice Previous: Definicija izhodne naprave

Risanje s pomočjo knjižnice

 

Risanje s pomočjo knjižnice je uporaba prikaz želenih podatkov ali stvari na izhodnih enotah - zaslonih. Za vsako odprto izhodno enoto, je na voljo svoje grafično okno, v katerega se riše neodvisno od ostalih graičnih oken.Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998