next up previous
Next: Inicializacija knjižnice Up: Emulacija PHIGS knjiznjice Previous: Emulacija PHIGS knjiznjice

Uporba knjižnice

 

Uporaba knjižnice se deli na naslednje korake:

Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998