Ivan Demšar

Ivan Demsar Sem podiplomski student Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojnistvo.
Septembra 2002 sem zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Modularni sestav traktorja s hidravlicnim pogonom.

Trenutno sem zaposen kot raziskovalec v laboratoriju za racunalnisko podprto konstruiranje in se poleg studija ukvarja z razvojem Varnega in okolju prijaznega traktorja za delo v omejenih razmerah.
Ivan Demšar, univ.dipl.ing.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Tehnološki center - LECAD
Aškerčeva 6
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
tel: +386 1 4771 719
fax: +386 1 4771 156
e-mail: ivan.demsar(at)lecad.uni-lj.si