E-GPR Mednarodna šola

Janez Benedičič, univ.dipl.ing.

Ivan Demšar, univ.dipl.ing.

Janez Rihtaršič, univ.dipl.ing.

Ljubljana,2002

Kazalo

Mednarodna šola
Skupina Veldi
Izdelek
Nazaj na vrhMednarodna šola


V laboratoriju LECAD je od februarja do konca maja 2002 potekala mednarodna šola z naslovom European Global Product Realization. Sestavljenih je bilo pet mednarodnih skupin z udeleženci iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani, Univerze iz Delft-a (Delft University of Technology) na Nizozemskem in iz Politehnika iz Luzane v Švici (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne). Skupine so razvijale dva izdelka:

  1. Sesalec podjetja Liv iz Postojne ( www.liv.si)


  2. Respiratorna enota podjetja Vlamboog iz Nizozemske ( www.vlamboog.nl)nazaj

Skupina Veldi


Naša skupina je bila sestavljena iz petih čanov. Skupino smo sestavili po principu borze. Nizozemski člani so pričeli s projektom 14 dni pred nami in so bili lastniki projekta. Preko multivizije so nam na prvem srečanju predstavili njihov projekt, medtem ko smo udeleženci iz Ljubljane predstavili svoje ideje na naslednjem srečanju. Takrat smo se med seboj tudi dogovorili kdo bo s kom sodeloval. Enak postopek je potekal pri izbiri udeležencev iz Švice.

Beseda Veldi izvira iz esperanta in pomeni varjenje. V skupini smo si med seboj razdelili delo in se nato preko interneta in multivizije tedensko srečevali.

Švica
Ahmed Bufardi
Nizozemska
Iris Dijkstra
Geert van den Boogaard
Slovenija
Janez Benedičič
Ivan Demšar
Janez Rihtaršič
nazaj

Izdelek


V skupini Veldi smo razvijali respiratorno enoto za varilce. Rezultat dela skupine je bila nova respiratorna enota in izdelani prototip(slika 1). Naš končni izdelek smo primerjali z izdelkom Tornado podetja Vlamboog. Prednosti izdelka, ki smo ga razvili je v manjših dimenzijah, manjši teži in bolj kompaktni obliki z manjšim številom delov. Da smo lahko uporabili cenejše in manjše baterije, smo popravili tudi elektronsko vezje. Novo vezje omogoča enake funkcije kot obstoječe pri Tornadu, le energijsko je bilo manj potratno.Slika 1: Prototip


Več o samem postopku razvoja si lahko ogledate na Power Point predstavitvi final.ppt


Simulacija sestavljanja prototipa : razstavljanje.mpgZahvala sponzorjem

  1. Respiratorna enota podjetja Vlamboog iz Nzozemske ( www.vlamboog.nl)


  2. Baterije VARTA ( www.orbico.si)


  3. Filter podjetja Colf d.o.o. iz Slovenije.nazaj