4.22. POLNJENJE PODROCJA ali Region filling


1. Abstract
2. Definicija naloge
3. Rastrske datoteke
3.1. PPM ( Portable PixMap )
3.2. PGM ( Portable GreyMap )
4. Razlivni algoritem ( Region filling )
5. O programu napisanem v jeziku C
6. Zakljucek
7. Literatura