POROČILO O IZDELAVI PROGRAMA S PROGRAMSKO OPREMO OpenGL

1. Definicija naloge

2. Izdelava programa

3. Zaključek

Poročilo izdelal:

Luka CERAR