Tomaž Kolšek's WWW Page at Work

tomaz kolsek picture
Tomaž Kolšek is an assistant at Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana. He prepares exercises for student groups for CAD and like subjects. He graduated in 1992, received his MSc in 1996 and became PhD in 2002. The areas of interest are: 3D computer modelling, Curves and surfaces in CAD, Using Finite Elements Analysys for solving problems in the statics and dynamics of structures, Water turbine CFD simulations, Development of computational grid generation tools, Software development for analysis of the human foot shape.
Tomaž Kolšek je asistent na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani. Pripravlja in vodi vaje za študente pri predmetu Računalniško podprto konstruiranje in drugih. Diplomiral je leta 1992, magistriral leta 1996 in doktoriral v letu 2002. Dela na naslednjih področjih: računalniško modeliranje prostorskih objektov, Krivulje in površine v CAD, Uporaba metode končnih elementov za analizo statičnih in dinamičnih konstrukcijskih problemov, Uporaba numerične analize toka v vodnih turbinah, Razvoj orodij za pripravo računske mreže v geometrijsko kompliciranih območjih, Razvoj programskih orodij za analizo oblike človeške noge.
turbine animation
Research and scientific work
For a complete list of published scientific and professional work, see my list of Publications Students who are enrolled into one of the courses, where I am involved as an instructor, please enter Student area (in Slovene only)
You are visitor nr. from 29. October 1997
Tomaz Kolsek
University of Ljubljana
Faculty of mechanical engineering
CAD lab - LECAD
Askerceva 6
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
tel: +386 1 4771 435
e-mail: tomaz.kolsek@lecad.uni-lj.si