Izobraževanje: vaje
Vaje potekajo na tri načine:

Modeliranje na osebnih racunalnikih

Drugi način opravljanja vaj je modeliranje 3D konstrukcij na zmogljivih grafičnih osebnih racunalnikih. Vaje potekajo v laboratoriju LECAD pod vodstvom asistenta Tomaža Kolška. Na razpolago je 10 delovnih mest. Vaje so kombinacija vodenih vaj in seminarskega dela. Uporaba računalnikov v LECAD-u je možna tudi izven urnika rednih vaj, kadar je laboratorij odprt in računalniki niso zasedeni.
Poročila o svojem delu oddajo študentje prvič na sredini semestra in drugič ob koncu semestra, ko tudi zagovarjajo svoje znanje.

Individualni seminarji

Drugi način opravljanja vaj je izdelava seminarja. Študentje se prijavijo na razpisano temo in vsebino seminarja ter izkazujejo napredovanje dela v razpisanih rokih.
LECAD lab. Comments/questions: Last update: