Izobraževanje: predmeti


Splošna predstavitev dela laboratorija

V laboratoriju LECAD se izvajajo predavanja in vaje pri predmetih:

Slike, ki so dostopne na tej strani in straneh pod to, so namenjene le pregledu na ekranu in niso namenjene za tiskanje. Za tiskanje, pritisnite na ikono diskete na koncu vrste. S prenesete na svoj računalnik slike boljše kvalitete in izpisane slike lepše.

Govorilne ure oz. vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti na naslednje naslove:

Osnove in postopki konstruiranja - OPK


Konstruiranje strojev in naprav - KSN


Konstrukcije iz nekovinskih materialov - KNM


Konstruiranje z računalnikom - KR


Industrijsko oblikovanje - IO


Računalniško podprto konstruiranje - RPK


Metodika konstruiranja - MK


Modeliranje proizvodov - MP


Osnove industrijskega oblikovanja - OIO


Teorija konstruiranja z uporabo računalnika


Strojni elementi - SE
LECAD lab. Comments/questions: Last update: