Avtor: Damijan Košmrlj
Mentor: Janez Vrhovec, dipl.ing.
Predmet: Postopki konstruiranja

                     Radialni kroglični ležaj
 

        1.Abstract:
                        2.Teoretične osnove:
                        3.Uvod:
                        4.Definicija naloge:
                        5.Reševanje naloge:
                        6.Delo z programom in zagon:
                        7.Zaključek:
                        8.Literatura:
 

1.0 Abstract
Thigs document presents some basics of 2D geometrics. Main properties are translation, rotation
and scalation in X - Y field. For this presentation is used graphics library Phigs.
 

2.0 Teoretične osnove

Premik točke iz tocke T1 v točko T2:


 

Rotacija točke iz tocke T1, vtočko T2:
 


 
 
 

Skaliranje točke:


 
 

NAZAJ NA VRH
 

2.1 Zapis matrik v kartezijevem koordinatnem sistemu:

Rotacija:

Skaliranje:

3.0 Uvod
Namen naloge je bil naučiti se samostojnega programiranja ali ga utrjevati v izbranem programskem jeziku. Morali smo osvojiti znanje uporabe transformacijskih matrik za premikanje, skaliranje in rotacijo prikazanih elementov. Pri tem smo morali uporabiti grafično knjiznico Phigs. Za programiranje sem uporabil programski jezik Javascript, ker je v Javascriptu možno elegantno izdelati razne gumbe za izbiro premera, povečavo, premike.

                                                                                               NA ZAČETEK
4.0 Definicija naloge
 Program naj prikaže gred s sedežem za lezaj. Program naj omogoča izbor premera gredi in izris zveze gredi z ležajem detajlno in shematsko transformacije se izvajajo samo na detajlu.
 

5.0 Reševanje naloge
Pred začetkom programiranja je bilo treba spoznati osnove programskega jezika Javascript. Javascript je programski jezik, katerega koda se zapiše v HTML dokument, interpretira pa se v brskalnikih, kot sta Netscape Navigator, verzija 2.0 in novejši, ter Microsoft Internet Explorer 3.0 in novejši.Iz standarda sem vzel osnovne mere ležaja, kot so notranji premer ležaja zunanji premer, širina, premer kroglice, radiji zaokrožitve, kolikšen je potreben naslon, in mere vskočnika širina notranji premer zunanji premer,kolikšna naj bo najmanjša razdalja do začetka posnetja gredi.vnesel sem jih v datoteko od koder potem program bere te podake za izris zveze na ekran.

                                                                                                                                 NA ZAČETEK
6.0 Delo z programom in zagon
Ko zaženemo program se nam pokaže črna podlaga kjer se izriše zveza gredi z ležajem in del kjer so gumbi za izris in transformacije. Najprej izberemo premer gredi nato pa kliknemo na gumb. Če hočemo samo detajlno kliknemo gumb izriši smo detajl če hočemo, da nam izriše detajlno in shematsko kliknemo preostali gumb. Transformacije izvajmo tako, da najprej kliknemo gumb za kolikšno vrednost bomo izvedli transformacijo. Npr: premik izvedemo tako da kliknemo gumb premik za 40 točk nato pa kliknemo gumb v katero smer bi želeli,da se nam detajl premakne. Tak postopek je tudi za rotacijo in skaliranje.
Če imamo na ekranu izrisan detajl in shemo, nam shema izgine iz ekrana ko izvajamo transformacije.
ZAGON PROGRAMA
 


 

Rotacija:
 


 
 
 
 

7.0 Zaključek

I zdelava programa je bila precej zahtevna, saj do sedaj nisem poznal programskega jezika Javascript, tako da sem porabil dosti časa da sem sploh spoznal osnove programskega jezika .Pri izdelavi sem se seznanil tudi z uporabo grafične knjižnice Phigs. Največ sem si pomagal z pripomočki v elektronski obliki in z knjigo Spoznajmo Javascript.
 

8.0 Literatura
PETER HRIBAR          Spoznajmo JavaScript
                                     lastni zapiski s predavanj
                                                                                                        NA ZAČETEK