avtor: Marjan Grah
Avgust, 2000

mentor: Janez Vrhovec

9.6 Zagozda DIN 6889

Kazalo:

1. Abstract
2. Definicija naloge
3. O programu
4. Zaključek
5. Reference
6. Zagon programa

Abstract:


Treenail DIN 6889 is widely use in industry. For this reason I make a program that display treenail in 3D with use of PHIGS. Also, the program build an additional VRML file (aprox. under 0.5 Mb), so you can import the model in a variety of CAD/CAM programs. Lenght of the treenail is based on the standard DIN 3. To try and use the software, please click on: Program

Slika moznika/Picture of tree nail:


Nazaj / Back

Definicija naloge


Predmet prikaza je gred in z moznično gredno vezjo nanjo vezan obroč. Moznik je klinaste oblike z nosom po standardu DIN 6889. Izdelati je potrebno prikaz moznika v 3D s pomočjo PHIGS-a ter izdelava VRML zapisa, kjer je prikazan moznik.

Nazaj

O programu


Sam program je napisan uporabniku prijazno. Prvo je potrebno izbrati premer gredi, katera mora biti v mejah vključno s 22 mm pa do vključno 150 mm. Nato izberemo še dolžino moznika, ki pa je tudi standarizirana (po DIN 3). Program nam samodejno izpiše, katera je standardna oznaka moznika.
Sedaj imamo možnost tudi preračunati moznik na bočni tlak. Ko računalnik preračuna na bočni tlak moramo vizuelno kontrolirati, če moznik vzdrži.
Program moznik računa po sledeči enačbi:

Preračun je vzet iz refence 3.
Zagon programa
Nazaj

Zaključek


Pri programiranju te naloge sem spoznal uporabnost Javascripta na področju strojništva. Sam sem tudi pri tej nalogi utrdil znanje Javascripta in podrobno spoznal VRML format zapisa (tako verzijo 1 in 2 oz. 97). Za zapis VRML datoteke v format 1.0 sem se odločil zaradi tega, ker ga večina brkljalnikov prepozna brez dodatnih programov. Same modele sem tudi preizkusil v VRML okolju. Sama sintaksa jezika VRML ver. 1.0 je dokaj enostavna, četudi moram opozoriti, da sem pogrešal večino dodatnih ukazov, ki so na voljo v novejši različici. Tak primer je tudi definiranje barve ozadja, stojišče po "default-u", itd. Naj opozorim, da je velikost VRML datoteke lahko velika tudi pol megabajta (500 kB).
Nazaj

Reference


1. VRML referenca
2. Javascript dokumentacija
3. Igor Janežič: Strojni elementi 1
4. DIN 6889
5. DIN 3
NazajDodatni podatki o avtorju:
Marjan Grah
župančičeva 30
6330 Piran
e-mail: marjan.grah@mailcity.com

Trenutni projekt / Current project: FROG-K
Dokumentacija izdelana s 1st Page 2000 ver: 2.0 free
Nazaj