IZRAČUN NOSILCA

študent: Vuga Simon

predmet:Postopki konstruiranja

profesor: Jože Duhovnik

mentor: Jože Tavčar

seminar: 8.8. Izračun nosilca

programski jezik: JavaScript

Kazalo:

Abstract

1.Uvod

2. Definicija naloge

3. Postopek reševanja

4. Zaključek

5. Literatura

6. Program

7. Grafični prikaz prerezov


Abstract

Page at article number six enables you to calculate the size of I-profile, tube, and rectangular profile.By typing loads,types of steel, safety factors and concessive stress, you can calculate the values of resistant, inertial and resistant twisting moments.The values of properties of cross-section are registered in arrays, that we can use them in equations. From that you can get the size of wanted profile. You can also choose the profile and get maximum values of loads.

Page at article number seven represents a simple example of drawing in PHIGS library.Those simple drawings can be rotated, translated and scaleted. The values of points which are used for drawings are registered in arrays.

Nazaj na vrh


1.Uvod

Vaje pri predmetu Postopki konstruiranja so sestavljene iz dveh delov. V prvem delu se študentje seznanijo z osnovami modeliranja na delavnih postajah s programskim orodjem I-DEAS ter z metodo končnih elementov. Vaje potekajo v labortoriju LECAD. Drugi del vaj pa je naloga s področja grafike ali strojnih elementov, ki jo študent s pomočjo literature in mentorja skuša rešit in predstavit ostalim študentom v skupini.

Nazaj na vrh


2. Definicija naloge

Za podano kombinacijo zunanjih obremenitev nosilca izberite ustrezen prifil po obliki in velikosti. Izbirajte med I-profilom, okroglo cevjo in pravokotnim škatlastim profilom. Vhodne podatke vnašajte interaktivno. Izdelajte grafični prikaz preseka izbranega nosilca.

Nazaj na vrh


3. Postopek reševanja

1. V računskem delu programa poteka izračun profilov glede na vpisano obremenitev, ki jo vpišemo v zato pripravljene prostore in prav tako lahko izračunamo obremenitve glede na izbran profil. Za ta izračun so uporabljene enačbe, ki jih vsakodnevno srečujemo pri trdnosti(Rn=N/A, Ru=M/W, Rt=Mt/Wt, Rs=(T*S)/(I*b) ). Vrednosti prerezov, ki so uporabljene pri izračunu so vpisne v polja, iz katerih jih po potrebi kličemo. V večini so uporabljene for zanke in if stavki s katerimi ponavljamo računanje in postavljamo različne pogoje.

2. V grafičnem delu programa pa prikažem preprost prerez profilov s pomočjo grafične knjižnice PHIGS. Za delovanje PHIGS knjižnice moramo klicati še dva podprograma, ki morata biti v istem direktoriju na katerem je program.Točke, potrebne za izris profilov vpišemo v polja.Prereze lahko po želji transliramo, rotiramo in skaliramo. To naredimo tako, da x in y koordinate točk pomnožimo z matriko 3*3(velja za 2D prostor).Matrike imajo glede na transformacijo točk vstavljene različne faktorje(glej razlago spodaj).

Nazaj na vrh


4. Zaključek

Reševanja seminarske naloge sem se lotil kot začetnik, tako v uporabi HTML-ja, kot tudi v programiranju v jeziku JavaScript. Zato sem veliko časa porabil za spoznavanje programskega jezika, predvsem zato, ker sem v preteklosti uporabljal Fortran in ne C-ja, ki je JavaScript-u vsaj nekoliko podoben. Zato sem si največ pomagal s knjigo Petra Hribarja z naslovom SPOZNAJMO JAVASCRIPT.

Nazaj na vrh


5. Literatura

Peter Hribar:SPOZNAJMO JAVASCRIPT ,Flamingo 1998

Jože Stropnik, Aleš Mihelič:TRDNOST predpisi in tabele

Nazaj na vrh