začetna stran program pomoč zgled standard podatki kazalo

avtor: Andrej Burja
3.l UNI KGS
junij 2000

mentor: Janez Vrhovec

8.10 Tlačne vzmeti

Abstract

In comparison to other types of springs disc springs offer a high load in small volume and produce small spring deflections under high loads. Although on single disc can be used, it is more usual for serveral disc to be combined in a stack (combination). The character line acheieved from this stack is dependent on the arrangement chosen and can be wildely different from that of the indivdual disc selected. It can be almost straight or regressive.
This program is designed for callculation and analysis of disc spring on the basis of DIN 2029 standard (calculations) and DIN 2093 standard (data). It can find combinations which fulfil given restrictions and requirements or analyse a spring or combination (force, path, character line..)

Definicija naloge

Izdelajte preračun za tlačne vzmeti. Glede na podane vhodne podatke izberite ustezno standardno vzmet in jo izrišite.

Zaključki

V tej vaji sem spoznal programski jezik JavaScript, prvič sem se srečal z objektnim programiranjem in bolj podrobno sem spoznal html. Pri programu sem najprej napisal posamezne dele, jih vsakega posebej stestiral in jih združil v en program. Na začetku nisem razmišljal o objetnem programiranju, vendar se je izkazalo, da je to najbolj ugodna rešitev. Na koncu sem se trudil narediti program uporabniku čim bolj prijazen: opozorila pri napakah, preverjanje pravilnosti vnesenih podatkov.
Pri programu sem se trudil, da bi bil čim krajši in čim hitrejši. Sestavljen je modularno, kar omogoča njegovo nadgradnjo in razumljivost. Trudil sem se, da bi bil program čim hitrejši.
Program bi bilo mogoče nadgraditi z upoštevanjem trenja, smiselno bi bilo rezultate zaokroževati (kar sploh ni tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled), možno bi bilo tudi iskanje kombinacij, pri katerih n ni konstanten (nimajo vsi paketi v paket-seriji enakega števila vzmeti).

Viri

  1. Standard DIN 2092
  2. Standard DIN 2093
  3. Standard ISO 2162-3
  4. JavaScript Guide
  5. JavaScript Reference
  6. HTML Tag Reference


na vrh začetna stran program pomoč zgled standard podatki kazalo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Tehnološki center LECAD
Assisted by
EditPlus