PREDSTAVITEV PROGRAMA


POJDI NA PROGRAM


ABSTRACT:
This is a programme which is capable to design a pulley. We have only to insert the input data, which are:
diameter of the shaft and diameter of the pulley. Then we chose the apropriate belt and click on the
button.The programme is able to carry out all the dimensions of the pulley and to design it. You can even
make a pair of simply transformation: translation, rotacion and scalation. This programme was made with
use of JavaScript and JavaPhigs. You can use this programme simply if you have installed Netscape or
Internet explorer.


DEFINICIJA NALOGE:
Izdelajte racunalniski program, ki bo za izbrano velikost jermena izrisal zicni model prereza in stranskega
risa kolutne jermenice (DIN 2215) z vsemi kotami.Program mora omogociti tudi tri osnovne 2D
geometrijske transformacije: rotacijo, translacijo in skaliranje.Objekt, ki ga mora transformirati je prerez
jermenice brez kot in kotirnih crt.Vnos transformacijskih parametrov naj bo izveden preko enostavnega
menuja.


PREDSTAVITEV PROGRAMA:
Sledeci program nam glede na vhodne podatke izpise v pripadajoca okna dimenzije jermenice za normalni
klinasti jermen po standardu DIN 2215. Izpise nam tudi dimenzije moznika in utorov glede na premer
gredi. Omogoca nam, da se vsaka izbrana kombinacija tudi zelo poenostavljeno izrise. Del te risbe se da
tudi transformirati s pomocjo rotacije, translacije in skaliranja. Program je napisan v programskem jeziku
JavaScript in ga je mogoce enostavno zagnati s pomocjo programa Netscape ali Internet explorer. Kar se
tice graficnega dela je napisan s pomocjo JavaPhigs-a. Ker smo imeli na razpolago le omejeni del
programa JavaPhigs nam je omogocal le spreminjanje barve crt.

Na moji sliki so sedece barve:
bela-glavne crte
rdeca-obroba dela, ki bi moral biti srafiran
modra-srednjice in jermen
zelena-kote in tekst
Pri izdelavi tega programa sem si pomagal s zapiski in tabelami predmeta Strojni elementi in s Strojniskim
prirocnikom, spomocjo katerih sem dolocil vse potrebne dimenzije jermenice in moznika.


UPORABA PROGRAMA:
Pri uporabi programa moramo vnesti sledece podatke: premer gredi, med opcijami izbrati obmocje v
katerem se nahaja nasa gred, vpisati srednji premer jermenice in izbrati ustrezne dimenzije jermena.
S pritiskom na gumb DOLOCITEV OSTALIH DIMENZIJ se v sledece tabele vpisejo mere jermenice
in moznika. Ce zelimo videti sliko jermenice se s pomocjo gomba z napisom slika premaknemo nizje,
kjer lahko sliko izrisemo. To storimo s pritiskom na gumb IZRIS SLIKE JERMENICE. Sledijo okna in
gumbi, ki sluzijo za vnos parametrov in izvajanje transformacij. Pri vnosu dimenzij, katere niso v
primernem sorazmerju dobimo pri izrisu neskladno sliko.


LITERATURA:
Mesojedec Uros: Java, programiranje za internet
Java za telebane
Kraut Bojan: Strojniski prirocnik
Zapiski in tabele iz predmeta Strojni elementi
Program sem napisal s pomocjo CoffeCup HTML Editor++ 98


IZDELAL: Jejcic Andrej
3.letnik VSS
Osnove in postopki konstruiranjaPOJDI NA PROGRAM

NA VRH