ZOBATI JERMEN

Univereza v Ljubljani

Fakulteta za Strojnistvo - Laboratorij LECAD

PRERACUN ZOBATEGA JERMENA

Pripravil : MIHA OTRIN

Mentor : ROMAN ZAVBI


KAZALO VSEBINE:,

1. Abstract:

2. Definicija naloge:

3. Skica:

4. Teoreticne osnove jermenskih dvojic:

5. Opis postopka programiranja:

6. Zagon programa  

7. Zakljucek:

8. Literatura:

 1. Abstract

This program will calculate the suitable tipe of Timing Belt for the input data. The input data are Power, R.P.M., Ratio, Centre distance, Daily running, No. of theeth in puley and Pitch. It will also draw a picture of a Timing Belt and Timing Pulley.

Na vrh

 2. Definicija naloge:

Izdelati je potrebno racunalniski program za izbiro velikosti zbatega jermena. Vhodni podatki so moc, ki jo mora prenasati jermensko gonilo, hitrost pogonske jermenice, prestava, medosna razdalja, faktor sunkov in dnevna obratovalna doba. Potrebno je izdelati racunalniski program za izris zicnega modela profila zobate jermenice za ustrezno izbran zobati jermen. Program mora omogocati tri osnovne geometrijske transformacije 3D prereza: rotacijo, translacijo in skaliranje.

Na vrh

 3. Skica gonila:

Na skici so oznaceni vsi parametri:Na vrh

 4. Teoreticne osnove:

Na podlagi vhodnih podatkov, sem generiral program, ki z spodaj napisanimi enacbami izracuna izhodne podatke, ki so potrebni za izbiro zobatega jermena, ter dolocitev dimenzij jermenic.

Na vrh

 5. Programiranje:

5.1. Teoreticne osnove za programiranje:

5.1.1. Osnove transformacij:

5.1.2. Osnove transformacij zapisane z matrikami:


5.2. Postopek ter nacin programiranja:Na vrh

 6. Zagon programa

Zagon programa:Na vrh

 7. Zakljucek:

Program je zelo uporaben za hitro in ucinkovito dolocitev ustreznega zobatega jermena, ki ga rabimo nekje v proizvodnji. Uporabniku je prijazen, zato ga lahko uporabljajo tudi ljudje, katerim je veda strojnistva bolj tuja. Pri programiranju nisem imel vecjih tezav ne pri preracunu, kot tudi ne pri generiranju grafike.
Ce imate katerekoli pripombe, tako pozitivne, kot negativne vas prisim, da mi pisete na naslov:  
Miha Otrin

Zahvalil bi se profesorju dr. Duhovniku, ter asistentom za pomoc pri opravljanju seminarja

Na vrh

 8. Literatura:

Kot vir, pa so mi prav prisle tudi informacije na domaci strani laboratorija  LECAD

Na vrh