SEMINARSKA NALOGA - Osnove in postopki konstruiranja


NASLOV NALOGE:

render-2.gif - 3455,0 K

DEFINICIJA NALOGE:

Zaporedna stevilka naloge: 6.2

Izdelal: Andrej Kranjc

Mentor: Leon Kos

Datum: 15.04.1999


KAZALO VSEBINEOSNOVE MODELIRNIKA


NAVODILA ZA IZDELAVO MODELA in ANIMACIJE


POVZETEK NALOGE - ABSTRACT - in English languageZAKLJUCEK