Kazalo

 • 1. Abstract

 •  
 • 2. Uvod

 •  
 • 3. Definicija naloge

 •  
 • 4. Delovanje programa

 •  
 • 5. Navodila za uporabo programa 

 •  
 • 6. Zakljucek 

 •  
 • 7. Viri in literatura


 • 1. Abstract:

  Na zacetek
  In our job we frequently meet with recurrent problems which are calculated in same procedure. Rarely we find a program which respond on our requirements. It would be good if we can make it. With such program we can work better and faster. I think that the intention of this exercise is that we can make a program when we need it and in this way we can work faster and  more productive.


  2. Uvod:

  Na zacetek
  V nasem poklicu se pogosto srecujemo s problemi oz. nalogami, ki se ponavljajo in jih vedno racunamo po istem kopitu. To pomeni, da ce bi imeli programcek, ki bi to racunal, bi porabili manj casa za to. Redko kdaj dobimo programcek, ki nam ustreza stoodstotno ali pa presega nase potrebe. Zato bi bilo dobro, ce bi si ga znali sami narediti - sprogramirati. S takim programckom si bi olajsali delo ali samo pripomogli pri snovanju ideje o nekem detajlu ali zamisli. Zato menim, da je namen te vaje, da si bomo ob pogostem pojavljanju enakih problemov znali napisati programcek, ki nam bo delo olajsal in po moznosti skrajsal cas preracunavanja in s tem povecal produktivnost.
   


  3. Definicija naloge:

  Na zacetek
  Za izris tabelirane funkcije je potrebno narediti program, ki bo v javascriptu iz tabele prebral vrednosti in v Phigsu izrisal fukncijo, tako da bo tocke povezal s crtami. Mozen naj bi bil vnos vec tabeliranih funkcij, ki imajo skupne podatke na osi x. Skaliranje obmocja naj bi bilo avtomatsko.


  4. Nacin delovanja:

  Na zacetek
  Program je zasnovan tako, da iz tabele prebere podatke in nato izrise krivulje. Krivulje izrise tako, da tocke poveze s crtami. Tocke v tabeli so podane tako, da za isti X imamo najvec tri razlicne Y. Tako lahko izrisemo eno, dve ali tri krivulje hkrati.
  Program nam najprej razdeli tabelo po vrsticah ( s tem dobimo stevilo vrstic in stolpcev) in nato nam celo tabelo razdeli v eno polje. V nadaljnjem je to polje razdeljeno v druga -manjsa polja po oseh. V teh poljih program najde minimalne in maksimalne vrednosti osi. Iz minimalnih in maksimalnih vrednosti dobimo koeficiente, s katerimi delimo koordinate tock, da se nam sploh izrisejo, saj je Phigs-ovo okno definirano le od 0 do 1.


  5. Navodila za uporabo:

  Na zacetek
  Program zazenemo tako, da pritisnemo na gumb " PROGRAM ", ki je na zacetku in na koncu te spletne strani.
  Ko smo v programu, nam ne izrise krivulj, dokler ne pritisnemo na gumb " IZRIS ".
  Podatki v tabeli so loceni med seboj s tabulatorji, presledki in vrsticami.
  Decimalna vejica je pika (vejico prepozna kot locilo in nam ne narise pravilne krivulje).
  Podatke lahko enostavno vnesemo v tabelo iz drugih programov s pomocjo moznosti " Kopiraj " in "Prilepi " , ki ju ima ze vsak operacijski sistem.
  Barvo krivulje lahko spreminjamo tako, da z misko pritisnemo na zeljeno okence in nato pritisnemo na zeljeno barvo. Barve lahko izbiramo med rdeco, zeleno in modro.

  Primer vnosa podatkov :


  6. Zakljucek:

  Na zacetek
  S tem, ko sem delal ta program sem se naucil osnovnih korakov programiranja tako, da sem prisel do tega, da je programiranje dostikrat uporabno pri izracunih pogoste uporabe. Ceprav moj program ni direktno povezan s strojnistvom, je vseeno zasnovan tako, da  bi bil s pridobljenim znanjem iz tega programa zmozen sprogramirati tudi druge programcke, ki so bolj direktno povezani s strojnistvom.


  7. Viri in literatura:

  Na zacetek
  1. Peter Hribar - Spoznajmo JavaScript;
  2. Navodila za delo z JavaScriptom na naslovu http://www.itlibrary.com/;
  Created by   Grizonic Bostjan
                      Koper, 20.2.1999