Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za LECAD
Računalniško Podprto Konstruiranje
Univerzitetni študij
Predavatelj : izr.prof. Dr.Jože Duhovnik, dipl.ing.
Asistent : Mag.Leon Kos, dipl.ing.

~ Svetlobni model PHONG ~

Avtor : Bostjan VEBER


Uvod

Svetlobni model opisuje povezavo med svetlobo in površino, ki je odvisna od lastnosti površine in narave vpadne svetlobe. Svetlobni model je osnova za prikaz osenčenih tri-dimenzionalnih objektov. Omogoča, da je dvo-dimenzionalna projekcija objekta na zaslon realna za človeško dojemanje prostora. Svetlobni model Phong je le približna aproksimacija dejanskega obnašanja svetlobe pri odboju.

Kazalo vsebine:Ljubljana, dne 28.8.1998