Preracun torzijskih vzmeti po DIN 2091

Nahajate se na strani za preracun in konstrukcijo torzijskih vzmeti kroznih prerezov, po standardu DIN 2091. Omogoca vam dimenzioniranje vzmeti in kontrolo razlicnih parametrov, kot so napetosti, zasuk in bocni tlak za razlicne staticne in dinamicne obremenitve. Poleg tega je na koncu ponujena tudi moznost generiranja slike gredi. Program odpre novo stran, na katero izpise datoteko v DXF formatu - sliko pa si je mogoce ogledati tako, da datoteko uvozite v AutoCAD.
 • Navodila za uporabo !
 • Pripadajoci standardi !

 •  
   


  1. Osnovni podatki

  Za zacetek je potrebno podati nekaj osnovnih geometrijskih podatkov o torzijski vzmeti, materjalu in obremenitvi.

  Premer stebla vzmeti: 
   d =   mm
  
  Prosta dolzina vzmeti:
  l =   mm 
  
  Strizni modul (za jekla po DIN 17221 je vrednost G 78500 N/mm2) : 
  G =  N/mm2 
  
  Torzijski moment:
  MtNmm
 • Navodila za izbiro osnovnih podatkov !

 • 2. Geometrijske karakteristike prereza

  Geometrijske karakteristike prereza vzmeti so odvisne od premera stebla vzmeti d. Ob pritisku na gumb program izvede preracun ustrezne velicine.

  Polarni odpornostni moment:

  Polarni vztrajnostni moment:

 • Navodila za izracun geometrijskih karakteristik prereza !

 • 3. Faktor delta

  Za nadaljevanje preracuna je potrebno dolociti faktor delta, ki podaja razmerje df / d. Za razlicne vrste glav standard priporoca naslednje vrednosti faktorja delta:

  - 4 strana glava: 1.3 < delta < 2.0
  - 6 strana glava: 1.25 < delta < 2.0
  - ozobljena glava: 1.3 < delta < 2.0

  Faktor delta zaokrozite na eno decimalko in ga vnesite v spodnje okno.

  delta = 

 • Navodila za izbiro faktorja delta !

 • 4. Radij zaokrozitve

  Na tem mestu je potrebno dolociti velikost radija zaokrozitve R. To storite tako, da v spodnji preglednici izberete vrednost razmerja R/d in potrdite izbiro.

  R/d = 1
  R/d = 1.2
  R/d = 1.5
  R/d = 2
  R/d = 3
  R/d = 6
  R/d = 50

  Radij zaokrozitve R = mm

 • Navodila za dolocitev radija zaokrozitve

 • 5. Dolocitev faktorja ni - po Grosu

  Faktor ni podaja razmerje med nadomestno dolzino le in dolzino zaokrozitve lh. Odvisen je od faktorja delta in razmerja R/d.

  Faktor ni:

 • Navodila za dolocitev faktorja ni.

 • 6. Geometrijske karakteristike vzmeti

  Sedaj je mogoce dolociti naslednje geometrijske karakteristike.

  Premer vznozja glave:

  Dolzina zaokrozitve:

  Nadomestna dolzina:
  mm

  Vzmetna dolzina:
  mm

  Dolzina glave:
  Dolzina glave je lahko med in mm. Izberite dolzino glave med obema skrajnima vrednostima in jo vnesite v spodnje okno.

  lkmm

 • Navodila za dolocitev geometrijskih karakteristik vzmeti.

 • 7. Zasuk vzmeti

  Kot zasuka vzmeti je odvisen od torzijskaga momenta Mt , vzmetne dolzine lf , striznega modula G in premera vzmeti d.

  Kot zasuka:
  °, oziroma rad.

 • Navodila za izracun kota zasuka vzmeti.

 • 8. Vzmetno delo

  Ce zelite, lahko izracunate tudi delo, ki ga vzmet opravi pri torzijski obremenitvi Mt in kotu zasuka Fi.

  Vzmetno delo:
  Nmm, oziroma J.
   


  9. Torzijska napetost

  Torzijska napetost:
  N/mm2

 • Navodila za izracun torzijske napetosti.

 • 10. Bocni tlak

  Pred dolocitvijo bocnega tlaka je potrebno izbrati tip glave. To storite tako, da v spodnji preglednici izberete eno od ponujenih moznosti.

  4 - strana glava
  6 - strana glava
  Ozobljena glava.
  Ce ste izbrali ozobljeno glavo, je potrebno podati se modul m in stevilo zob z 

  Bocni tlak:
  N/mm

 • Navodila za izracun bocnega tlaka.

 • 11. Dolocitev premera glave

  Izbrali ste glavo. 

  Mera g:
  g = mm

  Standard priporoca izbiro premera glave vecjo od mm. Izbran premer glave vpisite v spodnje okno.

  Premer glave:
  damm

 • Navodila za dolocitev premera glave.

 • 12. Izracun dolzine stebla vzmeti

  Dolzina stebla vzmeti:
  mm


  13. Rezultati preracuna

  Na tem mestu so zbrani vsi geometrijski parametri in rezultati napetostne analize torzijske vzmeti !

  Skupna dolzina:
  L = mm

  Dolzina glave:
  lk = mm

  Dolzina zaokrozitve:
  lh = mm

  Dolzina stebla :
  lz = mm

  Radij zaokrozitve:
  R = mm

  Premer glave:
  da = mm

  Premer vznozja glave:
  df = mm

  Premer stebla:
  d = mm

  Torzijska napetost:
  T = N/mm2

  Zasuk:
  fi = °

  Bocni tlak:
  p = N/mm2
   
   


  14. Generiranje DXF datoteke

  Ce zelite, lahko s pritiskom na spodnji gumb generirate sliko gredi v DXF formatu, pri cemer bo program uporabil vase podatke o gredi.

 • Navodila za izdelavo DXF datoteke.