PODBOJI VRAT

Program izdelal: Igor Garic, avgust 1999
Mentor: asist. Leon Kos


Navodila in porocilo o projektu:  Glej Porocilo

NASTAVITVE

VRSTA ZAPIRANJA

Levo zapiranje
Desno zapiranje

DIMENZIJE PODBOJA

Izberite debelino zidu in sirino vrat. Podane so standardne vrednosti, ki jih izberete v listah po pritisku na puscico.

Debelina zidu:

Sirina vrat:

Po vsaki spremembi dimenzij podboja se bo spremenila slika tlorisa.


TLORIS PODBOJA


IZDELOVANJE DXF DATOTEKE

Za izdelovanje 3D modela podboja v formatu DXF je potrebno aktivirati gumb "Izdelaj DXF". DXF zapis se bo pokazal v posebnem oknu iz katerega lahko prenesemo vsebino v Clipboard in jo shranimo v datoteko. Tako narejeno datoteko lahko potem pregledate v drugih programih, kot je npr. AutoCAD.