PARAMETRIČNI PROGRAM ZA IZDELAVO VRAT S PODBOJI

Seminar pri predmetu : Računalniško Podprto Konstruiranje
Leto : 1998 / 1999
Vaja : 3.2
Napisal : Igor Garič
Mentor : Leon Kos


ABSTRACT

This page enables the user to create door posts. The user can choose among several standard width of doors and walls and can also choose between left and right close.

Using the program you can also generate 3D DXF file which can be imported and viewed by majority of CAD programs.


DEFINICIJA NALOGE

Izdelaj program , ki bo izbiral levo ali desno odpiranje, vprašal oziroma predlagal standardne dimenzije in generiral 3D geometrijo skupaj z 2D tlorisnim pogledom za klasična notranja vrata. Oblika podboja naj bo suhomontažna.

Priporočen jezik je JavaScript, ker ga znajo izvajati Netscape Navigator in Internet Explorer, kar daje programu splošno uporabno vrednost.


NAVODILA ZA UPORABO PROGRAMA

INSTALACIJA PROGRAMA

Program instaliramo na računalnik s enostavnim kopiranjem vseh datotek v en direktorij. Kompletna instalacija programa zavzame okrog 200 KB diska. Program lahko instaliramo na katerikoli računalnik (UNIX ali Windows), ki podpira JAVA virtual machine tehnologijo in JavaScript.

ZAGON PROGRAMA

Program poženete tako, da ga naložite v enega od brskalnikov, ki podpirajo JavaScript jezik. To je lahko Internet Explorer v.3.0 in več ali Netscape Navigator v.3.0 in več. V brskalniku je potrebno odpreti datoteko (Open File v glavnem meniju) podboji.htm.

PREGLED OSNOVNIH SEKCIJ EKRANA

Ekran, ki se pojavi v brskalniku je sestavljen iz naslednjih sekcij:

NASTAVITVE

V nastavitvenem delu programa lahko določimo vrsto zapiranja (levo, desno) in izberemo eno od standardnih mer za debelino zidu in širino vrat.

Glede na izbrano vrsto odpiranja se spremeni 3D prezentacija podboja s vrati:

                                                       
 

TLORIS

Glede na izbrane dimenzije se spreminja tudi tloris podboja na spodnjem delu ekrana:


 
 

IZDELOVANJE DXF DATOTEKE

DXF datoteka se naredi tako, da se po pritisku na gumb “Izdelaj DXF” v nastalem oknu selektira kompletna definicija modela podboja in se kopira v Clipboard (Ctrl-C na PC računalnikih). Iz Clipboarda se DXF definicija prenese v datoteko s pomočjo programa za urejanje teksta (recimo Notepad). Datoteko potem posnamemo na disk in jo lahko uporabljamo v večini CAD programov. Direktno snemanje DXF datoteke iz programa ni možno zaradi omejitvi JavaScripta pri dostopu na lokalni disk.


DELOVANJE PROGRAMA

Definicija profila PODBOJA

Profil je definiran kot zaključen ravninski lik. Leži v ravnini XY in je podan z ogljišči. Vsako ogljišče vsebuje 3 koordinate: x,y,z ,ki so zapisane vsaka v svojem polju. Točke podajamo tako, da sledijo konturi profila. Prva in zadnja točka sovpadata.

Če hočemo dodati drugačen (novi) profil v program, moramo narediti naslednje:

<!-- Lista za debelino zidu --
<center<p<font color="#990000"
<font size=+1Debelina zidu:</font</font
<p<select NAME="debelina" ONCHANGE="izbor(this.form)"
<option SELECTED VALUE="100"100 mm&nbsp;
<option VALUE="120"120 mm&nbsp;
<option VALUE="160"160 mm&nbsp;
<option VALUE="240"240 mm&nbsp;
<option VALUE="280"280 mm&nbsp;
</select

<!-- Lista za sirino vrat --
<p<font color="#990000"<font size=+1Sirina vrat:</font</font
<p<select NAME="sirina" ONCHANGE="izbor(this.form)"
<option SELECTED VALUE="650"650 mm&nbsp;
<option VALUE="750"750 mm&nbsp;
<option VALUE="850"850 mm&nbsp;
<option VALUE="950"950 mm
</select

case "280":
y = new InitArray(40,50, ... 320,300);
x = new InitArray(62,50, ... ,50,50);
z = new InitArray(1997,1997, ... ,1997,1997);
break;

Izdelovanje 3DFACE elementov

Vse točke, ki opisujejo podboj so shranjene v vektorjih xp1-4 , yp1-4 in z. Zaradi premišljene transformacije prerezov ne potrebujemo dodatne topološke matrike, ker so potrebni podatki shranjeni v zaporedju točk v vektorjih.

V formatu DXF poznamo element za površino 3DFACE, ki ga definirajo štiri točke(x,y,z). Točke si sledijo v proti urnem smislu in tako definirajo normalo iz površine.

DXF označbe 10,20,30 podajajo točko 0; 11,21,31 točko 1 .

1,2,3 na prvem mestu pomeni x,y,z.

Ustrezno usmerjenost normale dosežemo tako, da 3DFACE definiramo z:

oglišče.točka točka je sestavljena iz x[i],y[i],z[i].

Zapisovanje je rešeno tako, da se pomikamo po površinah profila v proti urnem smislu in funkciji podamo vse štiri točke.

Ker imamo samo koordinate profila levega podboja, moramo koordinate desnega in zgornjega dela podboja izračunati. Postopek je naslednji: