Seminarska naloga

Izračun faktorjev
,,,,, ,,,,,
Englih Abstract

Computer program constructed in JavaScript language calculates sensitivity factors, relative notch sensitivity factors, surface factors, relative surface factors and size factors for different types of methods.


Definicija naloge

Izdelajte program za izračun faktorjev $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$, $Y_{Rk}$ and $Y_{Rk}$ po ISO 6336/3 po vseh metodah. Program naj omogoča vnos vseh faktorjev, katerih izračun predstavljajo drugi standardi (faktorji K).Program razdelite na dva dela (v dveh datotekah - .html, .js): izračun faktorja in vnos/izpis podatkov.


Teoretične osnove

Zobniška gonila so sestavljena iz enega ali več zobniških parov, ki so v ubiranju in so zelo pomembni pri gradnji strojnih naprav. Primerna so za prenos majhnih in večjih moči, pri tem pa imajo dober izkoristek. Nosilnost zobnika mora biti definirana tako, da ne pride do okvar.

Okvara pa ni samo zlom ali delni zlom, ampak tudi deformacija zobnega boka, ki zmanjšuje njegovo funkcionalnost. Če želimo zobnike pravilno dimenzionirati, moramo poznati možne poškodbe na ozobjih, znati določiti obremenitve ter vedeti, kako ravnati pri neki poškodbi, da preprečimo še večjo poškodbo. Vzrokov za poškodbe je več, odvisne pa so od izračuna ali od oblike zobnika. Na zobeh zobnika sta možni predvsem dve vrsti:

- lome, ki se delijo na nasilne in lome zaradi utrujanja in
- poškodbe bokov, ki so jamničenje (pitting), zajedanje (scoring) in obraba (wear).

Utrujenostni lomi bokov

Ti so posledica utrujenosti materiala, ko je obremenitev večja od trajne trdnosti zoba. Vzrok za utrujenostni lom je lahko oster prehod med trdo in mehko plastjo v materialu, preoster prehod zobnega boka na osnovni valj in tudi napačna termična obdelava zobnikov.

Nasilni lom

Nasilni lom nastane pri trenutni obremenitvi, tedaj ko dosežejo napetosti vrednosti porušitvene trdnosti materiala. Te obremenitve so običajno sunki v materialu.

Jamničenje

Jamničenje je poškodba , ko se površina boka lušči, da nastanejo majhne jamice, ki so posledica kotaljenja in drsenja zob ob prisotnosti maziva. Površine poboljšamo, da so odpornejše proti jamničenju, predvsem s cementiranjem ali kaljenjem ter nitriranjem.

Zajedanje

Zajedanje je poškodba površine enaka odrgnini. Nastane pa tam, kjer se prebije oljni film. Tam so kovine neposredno v stiku, ki se zaradi močnega segrevanja trenutno zavarijo, takoj v naslednjem trenutku pa odtrgajo.

Obraba

Obraba je pošodba, ki odnaša delce po vsej širini in višini zoba. Boki se obrabijo, kadar drsijo v območju mešanega trenja ali če niso mazani.

Glede na to moramo pri dimenzioniranju na lome upoštevati izračun napetosti v korenu zoba - korenska trdnost, pri dimenzioniranju na poškodbe pa trdnost njegove površine - bočno trdnost.
Merilo za obremenitev zobnega korena je upogibna napetost v nevarnem prerezu zoba. Napetost, do katere sme biti zob obremenjen, brez da bi pri tem utrpel poškodbo, pa je dopustna napetost. Ta je odvisna od materiala, obremenitvenih pogojev in oblike ozobja. Računati moramo, da imajo lastnosti meteriala in tehnološke karakteristike določen razsip, zato moramo upoštevati določeno varnost.

Za določitev faktorjev zarezne občtljivosti, površinske občutljivosti in velikostnega faktorja je več metod. Metoda A predstavlja zelo natančen izračun, metoda B dokaj natančen, metoda C se uporablja kot dopolnilo ter metoda D, ki se uporablja za približno določanje.

$Y_{Rk}$ je faktor dinamične in statične zarezne občutljivosti, ki se upošteva, kadar presežemo korensko napetost zoba s preobremenitvijo oz. porušitvijo. Njegova vrednost je odvisna od materiala in vrste napetosti.

$Y_{Rk}$ je faktor zarezne občutljivosti pri standardnih zobnikih.

$Y_{Rk}$ je faktor zarezne občutljivosti standardnega testnega zobnika.

$Y_{Rk}$ in $Y_{Rk}$pa je razmerje med $Y_{Rk}$ in $Y_{Rk}$ oz. $Y_{Rk}$.

$Y_{Rk}$ je faktor površinske občtljivosti. Ta je odvisem od materiala in hrapavosti površine v korenu zoba in je dugačen za statično in dinamično obremenitev.

$Y_{Rk}$ je faktor površinske občutljivosti pri standardnih zobnikih.

$Y_{Rk}$ je faktor površinske občutljivosti, ki ustreza grobem testnem vzorcu.

$Y_{Rk}$ in $Y_{Rk}$pa je razmerje med $Y_{Rk}$ in $Y_{Rk}$ oz. $Y_{Rk}$.

$Y_{Rk}$ je velikostni faktor, ki upošteva zmanjšanje upogibne trdnosti pri velikih prerezih. Kvaliteta materiala je določena s sposobnostjo materiala za preoblikovanje in je torej določen z vrsto materiala in velikostjo modula.


Zagon programa - Run programZagon programa - Run programZaključek

Seminarska naloga izračuna faktorje zarezne in površinske občutljivosti ter velikostni faktor po različnih metodah. Potrebno je bilo izdelati podprograme za posamezne faktorje in jih stestirati. Sama gradnja podprogramov ni predstavljala prevelikega problema, veliko časa pa je vzelo združevanje podprogramov v en sam program. Pri pregledovanju programa oz. nalaganju Javascriptovega programa pa me je vseskozi opozarjal na napako in sicer da neka spremenljivka ni definirana v datoteki - vnos.html, čeprav je podprogram prej deloval.

Študent: Tomaž Reberšek

Literatura

Spoznajmo javascript, Peter Hribar, Flamingo, 1998
Java programiranje za internet, Uros Mesojedec, Pasdadena, Ljubljana 1997