Izračun koeficienta oblike zobnega boka ZH in koeficientov ubiranja ZB in ZD


Zone factor ZH and single pair tooth contact factors ZB and ZD


Standard: ISO 6336/2

Kazalo:

1. Definicija naloge
2. Koeficient oblike zobnega boka ZH (eng. Zone factor ZH)
3. Koeficient enojnega ubiranja pastorka ZB (eng. Single pair tooth contact factor ZB)
4. Koeficient enojnega ubiranja zobnika ZD (eng. Single pair tooth contact factor ZD)
5. Razčlenitev problema
6. Vnos podatkov (eng. Entry data)
7. Zaključek
8. Literatura


Draft:

This seminar calculate zone factor ZH and single pair tooth contact factors ZB and ZD. The factors account for the influence of tooth flank curvature on contact stres. When you click on button "Entry data" program open a new window area where you entry the factors you have it. By click on button "Calculate" program in new window calculate wanted factors.

1. Definicija naloge

Izdelajte program, za izračun faktorja ZH ( računsko in s pomočjo grafa ) in kontaktnih faktorjev ZB in ZD,( oba faktorja za vse primere ) po standardu ISO 6336/2.
Program razdelite na dva dela ( v dveh JS datotekah ); izračun faktorja in vnos/izpis podatkov.

2. Koeficient oblike zobnega boka ZH

Koeficient oblike zobnega boka v enačbi označimo z ZH in ga imenujemo koeficient oblike zobnega boka za ubiranje v kinematičnem polu. Upošteva vpliv Hertzovega tlaka na bočnico zoba ter transformira tangencialno silo v normalno. Za zunanje in notranje ozobje z nagibnim kotom standardnega profila n lahko povzamemo ZH v odvisnosti od ( x1+x2 ) / ( z1+z2 ) in kota .

2.1 Računska metoda

Factor Zh


2.1 Grafična metoda

Koeficient Zh pri n=20 [o]

(x1+x2)/(z1+z2) [o]
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
-0,02 0 0 0 0 0 2,9 2,68 2,48 2,28 2,09
-0,015 0 0 0 2,92 2,8 2,67 2,5 2,34 2,19 2,04
-0,01 2,8 2,79 2,74 2,69 2,59 2,5 2,39 2,28 2,13 2,0
-0,005 2,62 2,61 2,58 2,53 2,47 2,39 2,3 2,2 2,08 1,95
0 2,5 2,49 2,47 2,42 2,38 2,3 2,22 2,13 2,03 1,92
0,005 2,4 2,39 2,37 2,34 2,29 2,23 2,17 2,09 1,99 1,89
0,01 2,32 2,31 2,3 2,28 2,24 2,18 2,11 2,04 1,96 1,88
0,015 2,27 2,26 2,24 2,22 2,18 2,13 2,08 2,0 1,92 1,85
0,02 2,21 2,2 2,19 2,17 2,13 2,09 2,04 1,98 1,89 1,82
0,025 2,17 2,16 2,14 2,13 2,09 2,05 2,0 1,94 1,87 1,795
0,03 2,125 2,12 2,11 2,09 2,06 2,02 1,98 1,91 1,85 1,78
0,04 2,06 2,05 2,04 2,03 1,99 1,97 1,91 1,87 1,8 1,73
0,05 2,0 1,99 1,98 1,97 1,94 1,91 1,87 1,82 1,77 1,7
0,06 1,95 1,94 1,93 1,92 1,89 1,87 1,83 1,78 1,73 1,68
0,07 1,91 1,9 1,89 1,88 1,85 1,83 1,79 1,75 1,7 1,65
0,08 1,88 1,87 1,86 1,84 1,82 1,79 1,76 1,72 1,68 1,62
0,09 1,835 1,83 1,82 1,81 1,79 1,77 1,73 1,69 1,65 1,6
0,1 1,805 1,8 1,79 1,78 1,76 1,73 1,7 1,68 1,62 1,58
    Factor Zh (grafično)

3. Koeficient enojnega ubiranja pastorka ZB

Koeficient enojnega ubiranja pastorka ZB je koeficient oblike zobnega boka za preračun Hertzovega tlaka v kinematičnem polu C na Hertzov tlak v točki enojnega ubiranja pastorka.

3.1 Valjasti zobniki z ravnimi zobmi (eng. Spur gears)

Ravni zobje

Velikost zoba zobnika je določena s temenskim premerom da in vznožnim premerom df, med njima pa je razdelilni krog d. Profil zoba poteka od osnovnega kroga do temenskega kroga. Koren zoba je zaokrožen. Za izdelavo zobnikov uporabimo orodje, ki ima obliko standardnega profila.

Factor Zb


3.2 Valjasti zobniki s poševnimi zobmi (eng. Helical gears)

Poševni zobje

Zobje zobnika s poševnimi zobmi so zavrteni glede na os vrtenja, za kot med linijo boka zoba in osjo vrtenja, to je kot nagiba boka zoba . Če združimo dva zobnika s poševnimi zobmi se morata nagiba boka zoba prekrivati v kinematičnem polju. To pomeni, da morata imeti oba zobnika kota nagiba bokov zoba enaka po veličini a nasprotna po smeri. Tako ločimo zobnike z levim in desnim nagibom.

Factor Zb


4. Koeficient enojnega ubiranja zobnika ZD

Koeficient enojnega ubiranja zobnika ZD je koeficient oblike zobnega boka za preračun Hertzovega tlaka v kinematičnem polu C na Hertzov tlak v točki enojnega ubiranja zobnika. Izračunamo ga analogno kot koeficient enojnega ubiranja pastorka ZB

4.1 Valjasti zobniki z ravnimi zobmi (eng. Spur gears)

Factor Zd


4.2 Valjasti zobniki s poševnimi zobmi (eng. Helical gears)

Factor Zd


5. Razčlenitev problema

Faktorja M1 in M2 od katerih sta odvisna ZB in ZD pa sta izračunana na sledeči način.
Factor M1   Factor M2

Ubiranje pri valjastih zobnikih s poševnimi zobmi poteka v prostoru. Stopnja ubiranja profila je večja kot pri enako široki zobniški dvojici z ravnimi zobmi. Ubiranje se začne sočasno po vsej širini boka zoba, ampak se ubirna dolžina na začetku ubiranja povečuje in sočasno zmanjšuje, ko gre zob iz ubiranja.

    Normalna stopnja prekritja              Bočna stopnja prekritja

      

6. Vnos podatkov

Zagon programa se začne s klikom na "Vnos podatkov" ali pa "Entry Data" kjer se nam odpre dodatno okno. V oknu se nam pojavijo spremenljivke katerega vpišemo v posebna okenca. Koeficiente, ki so definirani v naslovu seminarske naloge pa izračunamo s klikom na gumb "Calculate".

Entry Data

7. Zaključek

Program je zasnovan na izračunu koeficientov oblike boka zoba. Za izračun teh koeficientov pa je potrebno izračunati ali pa vstaviti neznake, ki nastopajo v enačbah. Program vsebuje tudi nekaj odvisnosti "če je tako potem tako" primer koeficienta ZB in ZD, kar pa rešim z uporabo If stavkov. Seminar je pripomogel k utrjevanju znanja programskega jezika JavaScript, katerega sem prvič spoznal v letošnjem šolskem letu. Pri uporabi določenih funkcij sem si pomagal z literaturo, ki sem jo navedel na koncu, z vajami, ki smo jih opravljali v tekočem letu in z nasveti mentorja.

8. Literatura