IZPIS FUNKCIJ ZA PRERAČUN HIDRODINAMIČNIH LEŽAJEV V STACIONARNIH POGOJIH

A LIST OF FUNCTIONS FOR CALCULATING HYDRODYNAMIC BEARINGS IN STATIONARY CONDITIONSAvtor: Tomažič Sebastjan

KAZALO

1. Uvod

2. Acount

3. Matematične osnove

4. Zaključek

5. Literatura

6. Program


1. Uvod


2. English introduction


3. Matematične osnoveIzračun Sommerfeldovega števila:

Izračun kota B(v standardu je označen z grško črko beta):

Izračun trenja:

Izračun tlaka olja v ležaju:

4. Zaključek
5. Literatura


Melinki, 19.01.2001