"Slabljenje zvoka na prostem po ISO 9613-2"
Calculation of sound attenuation according to ISO 9613 - 2


1. Abstract:

In this exercise I have to represent the attenuation of sound that occurs during propagnition from the point sound source to the receiver.

The source (or sources) may be moving or stationary specific terms are provided in the algorithms for the following physical effects: geometrical divergence, atmospheric absorbtion, ground effect, reflection from surfeces, screening by obstacles.

2.1 Zahteve naloge:

Po ISO 9613-2 predstavite metodo izračuna slabljenja. Koeficiente kot je npr. izvedite kot izbor, ostale pa interpolirajte ali uporabite ustrezno enačbo.

2.2 Uvod:

Preračun slabljenja zvoka na prostem sem izpeljal po standardu ISO 9613-2.

Slabljenje zvoka na prostem nastane zaradi fizikalnih pojavov kot so gemetriske razdalje, absorpcije atmosfere, evekta tal, odboja od površin in zadevanja ob ovire. Pojav slabljenja zvoka na prostem zaznamo kot izgubo (padec) glasnosti zvoka. Izguba zvoka pa je odvisna od več dejavnikov in to so frekvenca zvoka, lastnosti ozračja (vlaga, temperatura,tlak), razdalje in ovir na poti ki jo prepotuje zvok. Standard narekuje, da za vsak fizikalni pojav posebej preračunamo slabljenje in nato le ta vsa seštejemo da dobimo celotno izgubo zvoka od izvora do sprejemnika. Rezultat izračuna je izguba jakosti zvoka v dB od izvora do sprejemnika.

3. Matematične osnove:

Izgube zvoka razdeljene na posamezne fizikalne pojave izrčunamo posebej in na koncu seštejemo. Izgubo (zmanjšanje) zvoka označimo z A (attenuation). A=Adiv+Aatm+Abar [dB]

Adiv ...geometriske razlike (razdalje) Adiv=[lg(d/d0)+11] [dB]
d ...razdalja od izvora do sprejemnika
d0 ...referenčna razdalja (1m)
Vhodni podatek je razdalja od izvora do sprejemnika.

Aatm ...absorbcija atmosfere [dB]
... koeficient izgube v atmosferi (izračunan je po priporočilu standarda ISO 9613-1) upošteva pa relativni tlak, temperaturo in vlažnost ozračja ter frekvenco zvoka.
Vhodni podatek je temperatura ozračja, zračni tlak, relativna vlažnost ter frekvenca zvoka. Vsi ti podatki so upoštevni pri izračunu koeficienta .

Agr ... efekt tal Agr=4,8-(2hm/d)*(17+(300/d))>0 [dB]
hm... srednja višina poti od izvora do sprejemnika v mVhodni podatek je razdalja od izvora do sprejemnika, višina izvora ter sprejemnika zvoka od tal.

Abar....zmanjšanje zaradi ovir na poti (pregrad): čez vrh pregrade
Abar=Dz-Agr>0, okrog vertikalnih robov Abar=Dz>0
Dz ... zmanjšanje zaradi pregrade (zaslonitve)Vhodni podatki so podatki o pregradah (ovirah) na poti zvoka če obstajajo.

4. Opis programa:

Delovnje programa je precej enostavno, najprej sem se lotil obdelave podatkov. Podatke ki jih vstavimo v polja pred preračunom program uporabi za sam preračun. Najprej jih pretvori v prave enote, ter po formulah ki so opisane v standardu ISO 9613-2 preračuna vsako izgubo zvoka posebej na koncu pa sešteje vse skupaj in izpiše rezultat.
Kot primer v preračunu (podatki ki so vstaljeni) sem si izmislil podatke in preračunal izgubo zvoka od izvora do sprejemnika.

Tolmin, feb.2001
LEBAN BRANKO

E-mail:
branko.leban@siol.net