STABILNOST MOBILNEGA DVIGALA

Povzetek

Računalniški program za testiranje stabilnosti mobilnega dvigala po standardu EN 280.
Stabilnost se testira za osem osnovnih položajev dvigala, kateri se izrišejo na ekran.
Pri drugem in tretjem položaju se izvede tudi določitev največje zavorne poti dvigala glede na njegovo potovalno hitrost.

STABILITY OF A MOBILE ELEVATOR

Summary

The computer programme for testing the stability of a mobile elevator by standard EN 280.
Programme is testing the stability of elevator at eight basics positions, whose drawing it shows to the screen.
At the second and third position programme define the maximal breaking distance of elevator, regarding to his travelling velocity.

PROGRAM


POROČILO


1.0 Povzetek - Definicija naloge:

2.0 Uvod - Osnove:

2.1 Cilj naloge - Rešitev problema:

3.0 Razčlenitev problema:

3.1 Funkcijska razdelitev programa po korakih:

3.1.1 Prvi korak - Predstavitev in izbira položaja dvigala:

3.1.2 Drugi korak - Določitev parametrov dvigala:

3.1.3 Tretji korak - Izračun in rezultati:

4.0 Opis rešitve problema po korakih:

4.1 Prvi korak - Predstavitev in izbira položaja dvigala:

4.2 Drugi korak - Določitev parametrov dvigala:

4.2.1 Obremenitve dvigala:

4.2.2 Definicije posameznih obremenitev:

4.2.2.1 Koristno breme oziroma nominalna obremenitev - R:

4.2.2.2 Lastne teže posameznih komponent - S:

4.2.2.3 Obremenitve zaradi vetra - W:

4.2.2.4 Delovne sile (obremenitve, ki se pojavijo pri delu na ploščadi) - M:

4.2.2.5 Vztrajnostne sile posameznih komponent - I:

4.2.3 Dimenzije dvigala:

4.3 Tretji korak - Izračun in rezultati:

5.0 Zaključek:


Avtor naloge: BAJT BOŠTJAN

Predmet: Osnove in postopki konstruiranja

Študijsko leto: 2000/2001