Študent: Jure Kamnik

Predmet: Računalniško podprto konstruiranje

Mentor: Leon Kos

Datum: 1999.04.09.

Tema seminarske naloge:
 

Utrujanje zvarov

v programskem jeziku JavaScript


 
 

Kazalo vsebine


Uvod

Vaje pri predmetu Računalniško podprto konstruiranje se sestojijo iz dveh delov. V prvem delu se študentje seznanijo z osnovami modeliranja na grafičnih postajah ter z metodami analize s končnimi elementi. Vaje potekajo v skupinah v predavalnici ali v LECAD-u. Drugi del vaj je seminarske narave, kjer študentje sami poizkušajo rešiti zadano nalogo, ob pomoči mentorja. Rezultat tega dela vaj je tudi to poročilo oziroma seminarska naloga.

Nazaj na vrh
 
 

Definicija naloge

Na primeru zvarjene konstrukcije je potrebno opredeliti parametre, ki so potrebni za določevanje dopustnih napetost pri dimenzioniranju na utrujanje. Obravnavani primer konstrukcije je steberno dvigalo, zvarjeno iz I profilov. Zaradi gibanja vozička oz. postavitve vodilnih koles prihaja v konstrukciji do izmeničnih obremenitev. Z definiranjem naslednjih parametrov določimo vse vstopne podatke: Program naj bi s temi podatki izračunal: V prvem delu se izračuna r in z ter napetosti za podan primer, v drugem delu pa z izbiro pripadajočega zareznega vpliva (W (0-2) in K(0-4)), razmernika                 r (-1 <  r < 1) in obremenitvenega razreda (E6 ali E8) določimo dopustne napetosti za tlak in nateg. Baza podapkov temelji na F.E.M 1.0001.

Program je napisan v programskem jeziku JavaScript.

Nazaj na vrh
 
 

Reševanje naloge

 

Postopek preračuna primera

Za izračun razmernika r je potrebna določitev napetosti v konstrukciji. V nadeljevanju je prikazan postopek izračuna in skica dvigala:


Akcijske sile na nosilec:

Reakcijske sile:

Momenti, ki se pojavijo na mestu koles vozička:

Razmernik r:

 z upoštevanjem lastne teže stebra:

Najbolj neugodna višina z' se pojavi na mestu kjer je r = -1 (čista izmenična obremenitev):

Osnove programskega jezika JavaScript

Pred začetkom programiranja, pa je bilo potrebno spoznati osnove programskega jezika JavaScript. JavaScript je programski jezik, katerega koda se zapiše v HTML dokument, interpretira pa se v brskalnikih, kot sta Netscape Navigator, verzija 2.0 in novejše, ter Microsoft Internet Explorer 3.0 in novejši. Sama sintaksa oziroma ukazne strukture pa so enake kot jih najdemo v jeziku C, zato je vsaj osnovno poznavanje le-tega dobrodošlo pri programiranju v JavaScript-u.
 
 

Uporaba programa

Program zaženemo tako, da v ustrezen brskalnik naložimo datoteko zvar_utruj.htm . Ta se lahko nahaja na lokalnem disku ali pa jo lahko naložimo preko mreže oziroma interneta. Ko datoteko odpremo, se nam odpre glavno okno programa. V prvem delu se pokaže se pokaže skica dvigala z parametri, ki jih v nadeljevanju vpišemo v pripadajoča okenca. Ustrezne enote so nevedene v oglatih oklepaji zraven okenc.

Po pritisku na gumba »Potrdi« in »Izračun« se odpre okno z rešitvami (r, ssp, s zg in z'). Okno zapremo z gumbom v okviru okna.

V drugem delu programa je določevanje dopustnih napetosti (za material Fe360). Postopek je enak prejšnjemu.

Program si lahko ogledate in preizkusite  TUKAJ. Brkljanik mora podpirati JavaScript!

Nazaj na vrh
 
 

Zaključek

Reševanja seminarske naloge sem se lotil kot začetnik, tako v uporabi HTML-ja, kot tudi v programiranju v C-ju. Zato sem veliko časa porabil za spoznavanje programskega jezika, predvsem zato, ker je knjižna literatura težko dostopna. Zato sem si največ pomagal s priročniki v elektronski obliki, ki se nahajajo na internetu. Program je zato napisan primerno nivoju znanja in bi se ga dalo tudi izboljšati.
 
 

Literatura

Nazaj na vrh