Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Fakulteta za strojništvo / Faculty for mechanical engineering

Računalnisko Podprto Konstruiranje / Computer Aided Design - 1999/2000

LECAD - Laboratorij za računalnisko podprto konstruiranje / Laboratory of Computer Aided Design
mentor: g. Janez Krek , univ. dipl. inž. stroj. - seminar št. 10.3

Analitične površine / Analitical surfaces

............

English version ......... Slovenska verzija ......... Povzetek / Abstract ......... Program


Izdelal / made by:
Igor Triplat
Gradnikova cesta 111
4240 Radovljica, Slovenija
tel.: + 386 (04) - 530 53 50, + 386 (041) - 944 570
E-mail:igor.triplat@siol.net

Vse datoteke oblikovane z / All files created by EditPlus v 2.01b Text Editor