Primer HTML dokumenta


Glavni naslov

Uvod

...

...

...


Primer kazala vsebine:


Naslov 1

Preprost primer HTML datoteke:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
   "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
 <HTML>
   <HEAD>
    <TITLE>My first HTML document</TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
    <P>Hello world!
   </BODY>
 </HTML>

V gornjem primeru imamo nekaj elementov jezika HTML. To so: HTML, HEAD in BODY. Elementi imajo svoj začetek, telo in konec. Začetek elementa označuje poseben privesek definiran <ime-elementa>, konec elementa pa privesek definiran </ime-elementa>. Pri nekaterih elementih se lahko privesek za začetek ali konec opusti. Elementi imajo lahko parametre, ki določajo različne lastnosti glede na določeno vrednost. Pare lastnost-vrednost navajamo v začetnem privesku ločene s presledkom v kateremkoli zaporedju.

Podnaslov 1.1

...

...

...

Podnaslov 1.2

...

...

...

Naslov 2

Podnaslov 2.1

...

...

...

Podnaslov 2.2

...

...

...

Slike

...

...

Velikost slike

...

...

Prikaz matematične enačbe kot slike

...

...

Položaj slik

...

...

Tabele

Tabela prehrane
Prehrana
SadjeMeso
HruškeTeletina
BananeGovedina
PomarančePerutnina

...

...

...


Primer navedbe reference na e-mail:
Vaše mnenje lahko pošljete na e-mail: janez.vrhovec@lecad.uni-lj.si
Primer besedila označenega kot naslov:
Janez Vrhovec
University of Ljubljana
Faculty of mechanical engineering
CAD lab - LECAD
Askerceva 6
1000 Ljubljana
Slovenia
+386 61 1771-436