Copyright
Za vse elektronske dokumente, ki so predstavljeni na WWW straneh laboratorija LECAD velja klasični Copyright. Brez dovoljenja avtorjev ni dovoljeno kopiranje dokumentov za namen distribucije. Povedano drugače: Dovoljeno je branje dokumentov s streľnika in tiskanje za lastne potrebe.
LECAD lab.
Last update: